Accountancy

Met meer dan 30 jaar ervaring in het accountantsberoep, kunnen wij alle diensten aanbieden op dit gebied en wat u ook van een accountantskantoor mag verwachten. Denk daarbij aan het samenstellen van jaarrekeningen,  verzorgen integrale administratie, bedrijfsopvolging, loonadministratie en dergelijke.

De filosofie van ons kantoor is dat de basis werkzaamheden zo efficiënt mogelijk degelijk en tijdig willen uitvoeren. Er moet voldoende tijd over blijven voor advies en bedrijfsbegeleiding. Ons werk begint pas als de jaarrekening gereed is, zo is de gedachte.

Mede om deze reden zijn wij ook een gesprekpartner voor ondernemers die de accountancy elders hebben ondergebracht. In de advisering en bedrijfsbegeleiding kunnen wij prima voorzien.

Quaestor Bedrijfsadvies B.V.  valt  onder toezicht van de NOAB en voldoet aan de Regelgeving Accountancy